Steven Weijers

Praktijk voor Lichaamsgerichte PsychotherapieLichaamsgerichte therapie.

Met je lijf als kompas kom je thuis bij jezelf.

Lichaamsgerichte therapie is een vorm van therapie waarbij het lichaam centraal staat. Net als andere therapievormen draait het om het helen van de schade, die is ontstaat door emotionele of psychische pijn van allerlei aard, en in het geval van Lichaamsgerichte therapie verloopt dat rechtstreeks via het lichaam.

Je lichaam heeft zijn eigen geheugen, die je kunt gebruiken om betere keuzes te maken. Door je bewust te worden van je eigen lichamelijke sensaties en de gevoelens die daarbij horen, kun je het lichaamsbewustzijn vergroten en je identiteitsgevoel en autonomie versterken. Je kunt werken aan het loslaten van oude patronen en tegelijkertijd leren om ervaringen uit het verleden een plek te geven. Ook leer je verborgen eigenschappen en kwaliteiten, zodat deze meer op de voorgrond kunnen komen. Door de dialoog met je lichaam aan te gaan, ga je jezelf in je levensgeschiedenis, en in situaties in het dagelijks leven beter begrijpen en kun je anders gaan handelen. Met je lijf als kompas kom je thuis bij jezelf.

Op een diepere laag onderzoeken

Vaak wordt gezegd, dat als je je bewust bent van de oorzaak van je klachten, je van je klachten kunt afkomen. Maar dat is niet altijd zo. Waarschijnlijk weet je wel waar je klachten mee te maken hebben en toch lukt het niet altijd om het gedrag, waar je last van hebben te veranderen. Dat heeft er onder meer mee te maken, dat je lichaam - en meer specifiek je autonome zenuwstelsel - je gedrag en gevoel heel direct stuurt en begrenst. 

Veel van ons gedrag is niet vrijwillig en ook je gevoel kan je misleiden. Waarom lukt het je bijvoorbeeld niet om iets te doen als iemand een kwetsende opmerking maakt? Waarom word je bang bij de gedachte om naar je baas te  stappen om hem eens de waarheid te vertellen? Waarom word je zenuwachtig om voor een groep te spreken? Waarom verlang je naar liefde, maar wil je toch weer afstand als iemand te dichtbij komt? Of, waarom lukt het je maar niet om uit een destructieve relatie te stappen? Zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Hoe je lichaam je gedrag bepaald

Uiteindelijk  heeft dit te maken met hoe je autonome zenuwstelsel heeft geleerd om te reageren op signalen uit je omgeving en hoe dit je gedrag stuurt. Het autonome zenuwstelsel is het deel van je zenuwstelsel dat onbewust allerlei lichamelijke reacties in gang zet. Je kunt daarbij denken aan hartslag, spijsvertering, ademhaling, stresshormonen, enzovoorts. Dit interpreteren we als emotie of gevoel en we handelen ernaar. Dat klinkt misschien wat abstract, maar het is heel concreet.  

De korte uitleg is als volgt: tijdens de ontwikkeling van het autonome deel van je zenuwstelsel leert het hoe het moet reageren op prikkels uit zijn omgeving (voornamelijk "veilig" en "onveilig"). Je autonome  zenuwstelsel wordt als het ware ingeregeld en het zet je lichaam in beweging als het bepaalde signalen ontvangt.

Denk maar eens terug aan situaties waarin je steeds weer verkeerd reageert (gedrag/keuzes waar je last van hebt). Wat voor gevoel had je toen en welke gedachtes (overtuigingen) had je? Waarschijnlijk zul je je realiseren dat dit uiteindelijk je gedrag bepaalde. Misschien heb je in gelijke situaties al eens geprobeerd om anders te reageren, maar dan zul je ook gemerkt hebben dat je gevoelens en gedachtes je alleen maar sterker vertellen om het niet te doen. Dat is precies hoe  je lichaam - je autonome zenuwstelsel - op de achtergrond je gedrag bepaald.

Maar is het dan verkeerd om naar je gevoel te luisteren, omdat het uiteindelijk er voor zorgt dat je verkeerd gedrag laat zien. Het tegendeel is waar: je hebt opnieuw te leren luisteren naar wat je lichaam je vertelt, Je hebt te leren om er anders op te reageren. Dat gaat alleen vanuit de gevoelde ervaring.

Als je vastloopt in je leven, als je merkt dat je steeds weer de verkeerde keuzes maakt, of als dat wat je denkt of voelt je niet gelukkig maakt, dan moet je met je lichaam aan de slag. Natuurlijk is het belangrijk om te begrijpen wat je precies doet, hoe je er last van hebt, en waar het vandaan komt. Alleen bedenken wat je wilt veranderen is echter meestal niet voldoende. In je hoofd alleen ga je het niet oplossen. Je zult ook met je lijf aan de slag moeten. Door lichaamsgericht te werken, kun je vanuit je lichaam nieuwe ervaringen opdoen die kunnen leiden tot een blijvende verschuiving in hoe je met situaties, jezelf en je lijf omgaat.